Elektrobures.cz

Naše služby

Je mnoho velkých či malých výrobců rozvaděčů. Ne všichni jsou však schopni plnit dodávky v požadované kvalitě. Díky spolupráci s renomovanými firmami dokážeme v tomto oboru zajistit výrobu tak, abychom včas a kvalitně dosáhli stanoveného cíle k Vaší plné spokojenosti. Všechny námi dodávané rozvaděče jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem a mají vystavena prohlášení o shodě.

Domovní rozvaděče

 

Na přání zrealizujeme kompletaci domovních rozvaděčů (chodbové,sklepní, domovní, stavební, průmyslové rozvaděče) a bytových pojistkových skříní o libovolném počtu jističů a jejich hodnot nebo dle potřeby stávajícího rozvodu elektrického vedení.

Na všech našich odvedený pracích je samozřejmě udělaná platná revizní zkouška dle norem ČSN. Na požádání zajistíme a provedeme revizi na Vašich zařízení, kabelových rozvodů a podobně.

Zásuvkové rozvaděče a skříně

Zásuvkové skříně ZS … jsou určeny pro rozvody elektrické energie v průmyslových halách, dílnách, garážích, na staveništích (typy s proudovým chráničem) a dále v různých prozatímních rozvodech. Lze je například použít (typy vybavené proudovým chráničem, případně ve vyšším krytí) i pro hudebníky, pro sezonní akce, party, oslavy i bazény.

Nákupní košík