Elektro revize

Naše služby jsme rozšířily o revize elektrických zařízení nízkého napětí v oblastech výchozích revizí el. zařízení (nových resp. rekonstruovaných) podle současně platných předpisů ČSN-EN pravidelných revizí el. zařízení provedených podle původně platných předpisů ČSN ve lhůtách stanovených současně platnými ČSN-EN pravidelných revizí el. zařízení pracovních strojů, spotřebičů a ručního el. nářadí v rozsahu požadavků současně platných ČSN-EN revize odběrných míst – s vystavením formuláře „Podklad pro uzavření smlouvy “ o odběru elektrické energie.

Osvědčení o odborné způsobilosti: